Wykonywanie nadwozi

Wykonywanie nadwozi

Producent: Simpro

Opis:

Simpro specjalizuje się w projektowaniu i produkcji rozwiązań dla realizacji systemów do montażu i zgrzewania/spawania blach karoserii.

Produkuje również oprzyrządowanie do wykrawania i zagniatania części ruchomych oraz sprawdziany do kontroli geometrycznej produkowanych detali.

Włoska jakość:

Doświadczenie firmy Simpro w sektorze montażu i zgrzewania elementów nadwozia pozwoliły na opracowanie, standaryzację i industrializację precyzyjnych i niezawodnych, opatentowanych systemów blokowania do obróbki blach karoseryjnych, przeznaczonych do użytku wewnętrznego oraz do wprowadzenia na rynek.

Dodatkowe informacje:

Linie, zarówno ręczne, jak i automatyczne, są projektowane w ścisłej współpracy z klientem w celu dostarczenia wyrobu idealnie odpowiadającego potrzebom produkcyjnym i spełniającego oczekiwania.

Linie są dostarczane klientowi w wykonaniu "pod klucz", z pełnym serwisem obejmującym natychmiastową interwencję w przypadku usterek i, na życzenie, szkolenie pracowników oraz konserwację okresową.

Simpro wykonuje również oprzyrządowanie do wykrawania i zagniatania części ruchomych oraz sprawdziany do kontroli geometrycznej produkowanych detali.

Produkowane linie i maszyny są w pełni zgodne z normami obowiązującymi w kraju, w którym są instalowane.

Ręczne zgrzewanie punktowe

A dokładniej, metoda ta polega na zgrzewaniu za pomocą kleszczy - z elektrodami na końcówkach - które po zaciśnięciu na łączonych elementach zgrzewają je punktowo bez stosowania spoiwa.

Brak konstrukcji zrobotyzowanych umożliwia operatorowi swobodne przemieszczanie się wewnątrz nadwozia w celu wykonania operacji zgrzewania również w trudnodostępnych miejscach.

Każde urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z najsurowszymi normami bezpieczeństwa i niezawodności tak, aby w zapewnić całkowite bezpieczeństwo operatora.

Automatyczne zgrzewanie punktowe

Pod pojęciem zgrzewania punktowego rozumie się metodę łączenia materiałów metalowych za pomocą kleszczy - z elektrodami na końcówkach - które po zaciśnięciu na łączonych elementach zgrzewają je punktowo bez stosowania spoiwa.

Spawanie punktowe jest preferowane w stosunku do spawania łukowego ze względu na mniejsze naprężenia elementów nadwozia oraz mniejsze koszty produkcji.

Obróbka jest całkowicie zautomatyzowana, jedynie fazy załadunku i wyładunku łączonych elementów wymagają udziału operatora przeszkolonego w zakresie obsługi urządzenia.

Ręczne spawanie łukowe

Spawanie łukowe jest metodą polegającą na łączeniu materiałów metalowych poprzez stopienie spoiwa, które jest nagrzewane i doprowadzane do odpowiedniej temperatury przez palnik.

Ten typ obróbki, dzięki dużym możliwościom manewrowania, umożliwia wykonanie niezwykle wytrzymałych i bardzo precyzyjnie ukształtowanych spoin na łączonych elementach. W ten sposób zapewniona jest duża wytrzymałość i niezawodność wyrobu, nawet w przypadku części nadwozia narażonych na duże naprężenia.

Brak konstrukcji zrobotyzowanych umożliwia operatorowi swobodne przemieszczanie się wewnątrz nadwozia w celu wykonania operacji zgrzewania również w trudnodostępnych miejscach, gdzie wymagana jest duża dokładność obróbki.

Każde urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z najsurowszymi normami bezpieczeństwa i niezawodności tak, aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo operatora.

Automatyczne spawanie łukowe

Spawanie łukowe jest metodą polegającą na łączeniu materiałów metalowych poprzez stopienie spoiwa, które jest nagrzewane i doprowadzane do odpowiedniej temperatury przez palnik.

Ten typ obróbki, dzięki dużym możliwościom manewrowania, umożliwia wykonanie niezwykle wytrzymałych i bardzo precyzyjnie ukształtowanych spoin na łączonych elementach.

W ten sposób zapewniona jest duża wytrzymałość i niezawodność wyrobu, nawet w przypadku części nadwozia narażonych na duże naprężenia.

Obróbka jest całkowicie zautomatyzowana, jedynie fazy załadunku i wyładunku łączonych elementów wymagają udziału operatora przeszkolonego w zakresie obsługi urządzenia.

Spawanie laserowe

Spawanie laserowe jest metodą polegającą na łączeniu materiałów metalowych poprzez stopienie spoiwa, które jest nagrzewane i doprowadzane do odpowiedniej temperatury przez promień laserowy. Dzięki koncentracji wytwarzanego ciepła ten typ obróbki umożliwia wykonywanie z bardzo dużą dokładnością cienkich i głębokich spoin.

W przypadku naszych urządzeń obróbka jest całkowicie zautomatyzowana, jedynie fazy załadunku i wyładunku łączonych elementów wymagają udziału operatora przeszkolonego w zakresie obsługi urządzenia.

Każdy ruch jest sterowany przez specjalny program i testowany przed odbiorem i produkcją.

Po załadowaniu elementów operator uruchamia cykl za pomocą przycisków na panelu zaprojektowanym zgodnie z zasadami ergonomii i według najbardziej wymagających norm dotyczących bezpieczeństwa i niezawodności.

Kontakt

DDS — Włoska jakość
z siedzibą w Warszawie
(00-131) ul. Grzybowska 4/114.


Nasz telefon w Polsce: +48224009873

Wyślij zapytanie

Zostaw dla nas wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą w krótkim czasie.

Dziękujemy za zapytanie!
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż:
Administratorem moich danych osobowym jest Davide Sala - Diego Sala s.c. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4/114. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@dds.com.pl telefonicznie pod numerem +48224009873 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email info@dds.com.pl , telefonicznie pod numerem +48224009873 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.