Testery silników elektrycznych: model P15/C

Model: P15/C

Opis:

Ten model P15/C jest produktem zaprojektowanym i wyprodukowanym przez doświadczoną włoską firmę Risatti Instruments.

Jest to skomputeryzowane urządzenie do kontroli pod obciążeniem.

Funkcje:

Kompletna kontrola silników elektrycznych, zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i funkcjonalna, sterowana przez PC.

Zastosowanie:

Silniki prądu zmiennego i stałego małej i średniej mocy Produkcja średnich i dużych ilości.

Producent: Risatti Instruments

Dodatkowe informacje:

Oto czym się charakteryzuje model P15/C:

 • Zastosowanie hamulców wykorzystujących prądy wirowe, sterowanych przez PC
 • Dokładność i kompletność cyklu kontroli
 • Podwójne, naprzemienne stanowisko kontroli

Model P15/C firmy Risatti Instruments umożliwia przeprowadzenia następujących standardowych prób:

 • Skuteczność uziemienia
 • Rezystancja izolacji
 • Wytrzymałość dielektryczna
 • Prąd upływowy
 • Rezystancja omowa
 • Kierunek obrotu
 • Zablokowany wirnik
 • próba z momentem nominalnym
 • Próba bez obciążenia
 • ilość obrotów
 • Prąd
 • Moc
 • Cosfi

Kontakt

DDS — Włoska jakość
z siedzibą w Warszawie
(00-131) ul. Grzybowska 4/114.


Nasz telefon w Polsce: +48224009873

Wyślij zapytanie

Zostaw dla nas wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą w krótkim czasie.

Dziękujemy za zapytanie!
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż:
Administratorem moich danych osobowym jest Davide Sala - Diego Sala s.c. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4/114. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@dds.com.pl telefonicznie pod numerem +48224009873 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email info@dds.com.pl , telefonicznie pod numerem +48224009873 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.