Testery silników elektrycznych: model P14/NCP.RT

Model: P14/NCP.RT

Opis:

Ten model P14/NCP.RT jest produktem zaprojektowanym i wyprodukowanym przez doświadczoną włoską firmę Risatti Instruments.

Jest to skomputeryzowane urządzenie do kontroli silników na stole obrotowym.

Funkcje:

Kompletna kontrola silników elektrycznych w systemie ze stołem obrotowym.

Zastosowanie:

Silniki małej mocy, także z regulacją prędkości. Produkcja dużych ilości, do 600

silników/godzinę

Producent: Risatti Instruments

Dodatkowe informacje:

Oto czym się charakteryzuje model P14/NCP.RT: system ze stołem obrotowym z 4, 6 lub 8 stanowiskami w zależności od ilości prób i czasu cyklu.

 • Możliwość automatycznego znakowania
 • Automatyczne sterowanie kondensatorami rozruchowymi
 • Załadunek i wyładunek ręczny lub za pomocą manipulatora

Model P14/NCP.RT firmy Risatti Instruments umożliwia przeprowadzenia następujących standardowych prób:

 • Skuteczność uziemienia
 • Wytrzymałość dielektryczna
 • Rezystancja izolacji
 • Prąd upływowy
 • Test udarowy (Surge)
 • Kierunek obrotu
 • Płynność ruchu
 • Zablokowany wirnik
 • Prąd znamionowy i moc znamionowa
 • Hałas
 • Drgania

Kontakt

DDS — Włoska jakość
z siedzibą w Warszawie
(00-131) ul. Grzybowska 4/114.


Nasz telefon w Polsce: +48224009873

Wyślij zapytanie

Zostaw dla nas wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą w krótkim czasie.

Dziękujemy za zapytanie!
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż:
Administratorem moich danych osobowym jest Davide Sala - Diego Sala s.c. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4/114. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@dds.com.pl telefonicznie pod numerem +48224009873 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email info@dds.com.pl , telefonicznie pod numerem +48224009873 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.