Kolanka miedziane z pierścionkiem lub bez

Kolanka i kształtki miedziane

Dane techniczne:

U-bends
Cross-over / C-bends
Elbows / bent pipes
Straight pipes

Opis:

Miedź  to jest materiał instalacyjny znany i wykorzystany jeszcze w starożytności.Szerokiego zastosowania znalazły kolanka i kształtki miedziane.

Stosowane są przede wszystkim w instalacjach gazowych, systemach grzewczych, instalacjach zimnej i ciepłej wody, w klimatyzacji.

Zalety tego rodzaju materiału:

Zaletami wyrobów instalacyjnych z tego materalu są: odporność na zmiany temperatury, nie są podatne na korozję.

Ponadto warto wspomnieć od odporności na działanie promieni ultrafioletowych ale i również: bakteriostatyczność materialu, służąca hamowaniu wzrostu i niszczeniu bakterij w wodzie.

Wykorzystanie kolanków miedzianych tworzy barier dla szkodliwych czynników zewnętrznych i trucizn.

Kształtki miedziane:

Jeśli mówić o kształtkach, to trzeba znać że kształtki miedziane przedstawiają sobą  gotowe elementy mechanizma urządzenia, które już nie potrzebują ani obróbki mechanicznej ani obróbki chemicznej.

W zależności od zastosowaniai i stosowanego materiału kształtki otrzymują się w procesach: odlewania, kucia, wykrawania, tłoczenia, wytrysku itd.

Gdzie są stosowane kształtki miedziane

Wykorzystane są w różnych dziedzinach. Tak dla montażnych procesów lepej wykorzystać kształtki stalowe, a kształtki miedziane lepej stosować do montowania instalacji wodnych w hydraulice, do instalacji gazowych w pneumatyce lub systemach wentylacyjnych.

Kontakt

DDS — Włoska jakość
z siedzibą w Warszawie
(00-131) ul. Grzybowska 4/114.


Nasz telefon w Polsce: +48224009873

Wyślij zapytanie

Zostaw dla nas wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą w krótkim czasie.

Dziękujemy za zapytanie!
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż:
Administratorem moich danych osobowym jest Davide Sala - Diego Sala s.c. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4/114. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@dds.com.pl telefonicznie pod numerem +48224009873 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email info@dds.com.pl , telefonicznie pod numerem +48224009873 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.