+48 22 3981854 | +48 22 3000026

Stanowiska do prób

 • Simpro Spa

  Pomysł wybudowania Ośrodka Prób Dynamicznych przeznaczonego dla taboru kolejowego narodził się końcem lat dziewięćdziesiątych, a w połowie ubiegłego dziesięciolecia przekształcił się w rzeczywisty projekt i został zlokalizowany w strefie Kolei Państwowych w Osmannoro we Florencji, gdzie znajduje się centrum konserwacji Trenitalia.

  Całość stanowi absolutnie awangardowy "Biegun Technologiczny" w Europie, który może spełnić wymagania w zakresie badań i certyfikacji głównych komponentów i pokładowych systemów kolejowych, w tym również kompletnego pojazdu szynowego.

 • Simpro Spa

  Stanowisko jest przeznaczone do prób działania kolejowych silników trakcyjnych, symulując ich zainstalowanie w lokomotywie. Hamulec elektryczny umożliwia odtworzenie, w sposób programowalny, typowych profili momentu i mocy wymaganych podczas eksploatacji na odcinku linii kolejowej. 

  Przewidziano specjalną strefę przeznaczoną do prób urządzeń statycznych (transformatory, przemienniki, itp.), które mogą być zasilane w sposób symulujący zwykłe i specjalne obciążenia robocze. 

   

 • Simpro Spa

  System jest wykonany w celu potwierdzenia reakcji dynamicznej pojazdów kolejowych na obciążenia boczne i skrętne.

  Składa się z modułu do prób wózków (MPC) i z czterech modułów do prób pochylenia (MPS) (stanowisko jest przystosowane do ośmiu = dwa pojazdy równocześnie). 

 • Simpro Spa

  Stanowisko przeznaczone do kontroli zmęczeniowej materiałów, z których składają się osie kolejowe.

   

 • Simpro Spa

  Stanowisko jest przeznaczone do analizy i kontroli zgodności z obowiązującą normą stosowanych podstawowych układów hamulców ciernych, czyli układu tarcza - wkładka oraz układu koło - klocki z okładziną cierną. 

   

 • Simpro Spa

  Stanowisko powstało w celu przeprowadzania prób wytrzymałości i odkształceń konstrukcji pudła pojazdu szynowego bez wyposażenia lub z wyposażeniem. 

   

 • Simpro Spa

  Stanowisko wykonane w celu umożliwienia wykonania prób dynamicznych na różnych elementach kompletnego pantografu, takich jak ślizgacz i rama. Wyposażenie pantografu w odpowiednie przyrządy pozwala na wykonanie prób analizy modalnej i doświadczalnej identyfikacji dynamicznej, umożliwiając generowanie w dowolnym punkcie i w dowolnym kierunku naprężeń o określonej częstotliwości. 

 • Simpro Spa

  Stanowisko jest przeznaczone do weryfikacji maźnic poprzez próby trwałości i naprężenia, zgodnie z postanowieniami obowiązującej normy, z możliwością dostosowania prób do własnych wymagań. 

   

 • Simpro Spa

  Stanowiska są przeznaczone do wykonywania prób o charakterze mieszanym, mechaniczno-pneumatycznym, głównych elementów układu hamulcowego pojazdów, na przykład: kurków hamulcowych końcowych, połączeń przewodów giętkich, siłowników hamulcowych, nastawiaczy przekładni hamulcowej, elektromagnetycznych hamulców szynowych, itp.

 • Simpro Spa

  Stanowiska są przeznaczone do wykonywania prób pneumatycznych / hydraulicznych głównych elementów układu hamulcowego pojazdów, na przykład: zaworów sterowania hamulcem, w tym typu elektronicznego, rozdzielaczy, zaworów ważenia, urządzeń “próżne – załadowane”, zaworów szybkiego spustu, itp.