+48 22 3981854 | +48 22 3000026

Kolanka miedziane z pierścionkiem lub bez

 • Jakość produktu: Wysoka, Kraj pochodzenia: Włochy
  kolanek miedziany z pierścionkami

Kolanka i kształtki miedziane

Miedź  to jest materiał instalacyjny znany i wykorzystany jeszcze w starożytności. Szerokiego zastosowania znalazły kolanka i kształtki miedziane. Przemieniane są w instalacjach gazowych, systemach grzewczych, instalacjach zimnej i ciepłej wody, w klimatyzacji.

Zaletami wyrobów instalacyjnych z tego materalu są:

 • odporność na zmiany temperaturne;
 • nie występowanie zagrożenia korozyjnego;
 • odporność na działanie promieni ultrafioletowych;
 • bakteriostatyczność materialu, służąca hamowaniu wzrostu i niszczeniu bakterij w wodzie.

Wykożystanie kolanków miedzianych tworzy barier dla szkodliwych czynników zewnętrznych i trucizn.

Jeśli mówić o kształtkach, to trzeba znać że kształtki miedziane przedstawiają sobą  gotowe elementy mechanizma urządzenia, które już nie potrzebują ani obróbki mechanicznej ani obróbki chemicznej.
W zależności od zastosowaniai i stosowanego materiału kształtki otrzymują się w procesach:

 • odlewania;
 • kucia;
 • wykrawania;
 • tłoczenia,
 • wtrysku i in.

Wykorzystane są w różnych dziedzinach. Tak dla montażnych procesów lepej wykorzystać kształtki stalowe, a kształtki miedziane lepej stosować do montowania instalacji wodnych w hydraulice, do instalacji gazowych w pneumatyce lub systemach wentylacyjnych.