+48 22 3981854 | +48 22 3000026
Powlekanie woskiem

Powlekanie woskiem

Producent: Simpro Spa
Zadaj pytanie
Opisanie:

Simpro specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i instalowaniu automatycznych urządzeń do natryskiwania środka zabezpieczającego w zamkniętych profilach samochodów.

Dane techniczne:

Taka obróbka nadwozi, wybierana przez liczne firmy produkujące samochody, umożliwia zwiększenie trwałości części samochodu najbardziej narażonych na ryzyko korozji, zmniejszając ponadto ogólnie poziom hałasu pojazdu. Urządzenie, dostarczane w postaci "pod klucz" i wykonane zgodnie z najnowszymi standardami, umożliwia kompletną obróbkę nadwozia poprzez automatyczne wprowadzanie kolejnych dysz dostosowanych do konkretnego modelu samochodu.

Na życzenie stanowisko może być dostarczone z odpowiednią kabiną wyposażoną w system wentylacji wyciągowej. W fazie projektowania, przy ścisłej współpracy z klientem, Simpro analizuje nadwozie samochodu przewidzianego do obróbki, przeprowadza próby natryskiwania i wykonuje fotografie wnętrza wnęk w celu optymalizacji nanoszenia warstwy środka zabezpieczającego na ścianki oraz zaprojektowania najodpowiedniejszego kształtu i nacięć dysz.

Engineering
Kompletne nadwozie
Ramy pomocnicze silnika
Ręczne nakładanie wosku
Pump Room
Maskowanie
Dodatkowe informacje:

Engineering

 

W czasie projektowania Simpro korzysta z systemów do symulacji trójwymiarowej (Catia; UG) w celu przeprowadzenia skrupulatnej analizy wnęk, wokół których konstruowane jest urządzenie.

 
   

Celem projektu jest osiągnięcie najlepszego kompromisu między najlepszym pokryciem obrabianych elementów (odpowiadającym warunkom technicznym przekazanym przez klienta) i najmniejszą ilością rzeczywiście natryskiwanego środka. Pozwala to zagwarantować maksymalną efektywność urządzenia i zredukować do minimum koszty cyklu produkcji klienta.

 
   

Kompletne nadwozie

 

Simpro specjalizuje się w realizacji systemów nakładania wosku dla kompletnych nadwozi pojazdów samochodowych. Są to systemy całkowicie zautomatyzowane, które mogą wykonywać obróbkę nadwozia w jednym cyklu (w czasie krótszym niż minuta), z zagwarantowaniem pokrycia i optymalizacji ilości dysz

 
   

Charakterystyki techniczne:

 

Przemieszczanie nadwozia na płozach lub zawieszkach;

 

Automatyczna obróbka drzwi;

 

Maksymalna precyzja dozowania;

 

Dozowanie wosku dostosowane dla każdej dyszy;

 

Prosta zmiana konfiguracji maszyny przy każdej zmianie obrabianego wyrobu;

 

Możliwość równoczesnej obróbki kilku modeli karoserii;

 

Małe wymiary systemu.

 
   

Ramy pomocnicze silnika

 

Simpro specjalizuje się w realizacji systemów przeznaczonych do pokrywania woskiem ram pomocniczych silnika. Są to systemy całkowicie zautomatyzowane, które mogą wykonywać obróbkę ramy w jednym cyklu (w czasie krótszym niż minuta), z zagwarantowaniem pokrycia i optymalizacji ilości dysz.

 
   

Charakterystyki techniczne:

 

Przemieszczanie ramy na płozach lub zawieszkach;

 

Automatyczna obróbka drzwi;

 

Maksymalna precyzja dozowania;

 

Dozowanie wosku dostosowane dla każdej dyszy;

 

Prosta zmiana konfiguracji maszyny przy każdej zmianie obrabianego wyrobu;

 

Możliwość równoczesnej obróbki kilku modeli karoserii;

 

Małe wymiary systemu.

 
   

Ręczne nakładanie wosku

 

Simpro produkuje również urządzenia specjalne do nakładania wosku w produkcji małych ilości. Urządzenia te, charakteryzujące się małymi wymiarami i mniejszymi kosztami projektowania i produkcji, gwarantują jednak takie same osiągi i skuteczność, jak maszyny całkowicie automatyczne.

 
   

Pump Room

 

Wosk nakładany w profilach zamkniętych musi być utrzymywany w określonej temperaturze, żeby po nałożeniu mógł się zestalić i odpowiednio utwardzić na elementach nadwozia w wyniku ochłodzenia do temperatury otoczenia.

 
   

Razem z urządzeniem Simpro dostarcza zespół przygotowania, pompowania, filtrowania i kondycjonowania nakładanego wosku, aby zapewnić lepszą wydajność i najkorzystniejszy stosunek ilości natryskiwanego wosku do całkowitego pokrycia.

 
   

Maskowanie

 
   

Jako jedna na świecie firma Simpro opracowała nowatorski, całkowicie automatyczny system zabezpieczania tych elementów nadwozia, które absolutnie nie mogą być pokryte woskiem.

 

Maskowanie zapewnia układ zatyczek, które są projektowane jako system plug-and-play w celu zapewnienia ich łatwej konserwacji i czyszczenia.

 

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za zapytanie, nasi specjaliści wkrótce się z Tobą skontaktują!

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż:
Administratorem moich danych osobowym jest Davide Sala - Diego Sala s.c. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4/114. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@dds.com.pl telefonicznie pod numerem +48 22 3981854 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email info@dds.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 3981854 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.