tel. +48 22 4009873
Stanowiska do prób ...

Stanowiska do prób ...

Producent: Simpro Spa
Zadaj pytanie
Opisanie:

Firma Simpro w branży kolejowej specjalizuje się w systemach testowych, takich jak:

  • Stanowisko do prób silnikow elektrycznych
  • Stanowisko do prób zmaczeniowych zestawu kolowego
  • Stanowisko do prób zmęczeniowych kół kolejowych
  • Stanowisko do prób zmęczeniowych osi kolejowych
  • Stanowisko do prób zmęczeniowych wózków kolejowych
  • Stanowisko do kontroli/pomiaru profilu koła
  • Stanowisko rolkowe
  • System pomiaru profilow szyny

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za zapytanie, nasi specjaliści wkrótce się z Tobą skontaktują!

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż:
Administratorem moich danych osobowym jest Davide Sala - Diego Sala s.c. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4/114. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@dds.com.pl telefonicznie pod numerem +48 22 3981854 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email info@dds.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 3981854 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.