tel. +48 22 4009873
Stanowisko do prób pochylenia, Souplesse i toczenia wózka

Stanowisko do prób pochylenia, Souplesse i toczenia wózka

Producent: Simpro Spa
Zadaj pytanie
Opisanie:

System jest wykonany w celu potwierdzenia reakcji dynamicznej pojazdów kolejowych na obciążenia boczne i skrętne.

Składa się z modułu do prób wózków (MPC) i z czterech modułów do prób pochylenia (MPS) (stanowisko jest przystosowane do ośmiu = dwa pojazdy równocześnie). 

Dane techniczne:
 • MPC: działanie momentów obrotowych na wózek, z pomiarem za pomocą czujników siły; 
 • Warunki sqasi-statyczne, z częstotliwością do 0,2 Hz; 
 • Poduszki powietrzne dla minimalnego tarcia w czasie ruchu. 
 • MPS: stosowanie ruchu naprzemiennego pod osiami (symulacja zakrętu i zakrętu w przeciwnym kierunku); 
 • Częstotliwość maks. 10 Hz w celu zredukowania tarcia zawieszeń; 
 • Niezależny ruch czterech osi; 
Stanowisko do prób pochylenia, Souplesse i toczenia wózka
Stanowisko do prób pochylenia, Souplesse i toczenia wózka

Podstawowe oferowane badania: 

 • MPC: próby bezpieczeństwa przy wypadnięciu z toru na zakręcie; 
 • Pomiar doświadczalny maksymalnego momentu zawieszenia pomocniczego; 
 • Doświadczalne określanie współczynnika tarcia pudło - wózek. 
 • MPS: próby elastyczności zawieszenia /Souplesse/; 
 • Próby pochylenia /wichrowatości/ - wózka, rozstawu czopów; 
 • Możliwość wykonania prób sztywności skrętnej pudła poprzez zablokowanie zawieszeń; 
 • Próby wejścia - wyjścia z zakrętu i zakrętu w przeciwnym kierunku; 
 • Próby pochylenia poprzecznego i wzdłużnego; 
 • Określenie ciężaru i środka ciężkości pudła; 
 • Możliwość wzbudzenia naprężeń pojazdu w celu wykonania analiz modalnych (osobne oprzyrządowanie). 

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za zapytanie, nasi specjaliści wkrótce się z Tobą skontaktują!

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż:
Administratorem moich danych osobowym jest Davide Sala - Diego Sala s.c. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4/114. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@dds.com.pl telefonicznie pod numerem +48 22 3981854 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email info@dds.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 3981854 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.