tel. +48 22 4009873
Leak test

Leak test

Producent: Simpro Spa
Zadaj pytanie
Opisanie:

Próba szczelności jest próbą wykonywaną na każdym silniku, polegającą na wprowadzeniu osuszonego sprężonego powietrza do układu chłodzenia i smarowania silnika.

Dodatkowe informacje:

W ten sposób, poprzez pomiar spadku ciśnienia wprowadzonego powietrza, można sprawdzić ewentualne nieszczelności za pomocą analizy danych wykonywanej przez przyrządy ATEQ. W celu wykonania próby układy silnika są odcinane poprzez zatkanie króćców zewnętrznych przez znajdujące się na stanowisku zespoły zatykające.

 

Czas cyklu przewidziany na wykonanie próby na stanowisku jest zmienny, szacunkowo rzędu jednej minuty, z czego część jest przeznaczona na wykonanie pomiarów przez aparaturę ATEQ. Stanowiska mogą pracować w trybie całkowicie automatycznym i są wyposażone w paletę dostarczającą silnik z linii przenośnika do strefy wykonywania próby.

Download details

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za zapytanie, nasi specjaliści wkrótce się z Tobą skontaktują!

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż:
Administratorem moich danych osobowym jest Davide Sala - Diego Sala s.c. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4/114. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@dds.com.pl telefonicznie pod numerem +48 22 3981854 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email info@dds.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 3981854 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.