tel. +48 22 4009873
Cold test

Cold test

Producent: Simpro Spa
Zadaj pytanie
Opisanie:

Po pojęciem "próba na zimno" rozumie się szereg procedur kontroli dynamiki, przepływu i kontroli elektrycznych wykonywanych na silniku bez jego uruchamiania.

Dodatkowe informacje:

Po pojęciem "próba na zimno" rozumie się szereg procedur kontroli dynamiki, przepływu i kontroli elektrycznych wykonywanych na silniku bez jego uruchamiania. Procedury te kontrolują poprawność wykonania faz procesu montażu silnika, potwierdzając jego odpowiedniość do dalszego montażu.

Krótki czas próby na zimno (około dwie minuty) umożliwia znaczne zredukowanie czasu produkcji i zwiększenie wydajności. W ten sposób redukuje się całkowite koszty produkcji.

Download details

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za zapytanie, nasi specjaliści wkrótce się z Tobą skontaktują!

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż:
Administratorem moich danych osobowym jest Davide Sala - Diego Sala s.c. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4/114. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@dds.com.pl telefonicznie pod numerem +48 22 3981854 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email info@dds.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 3981854 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.