tel. +48 22 4009873

Testery silników elektrycznych

Silnikiem elektrycznym jest maszyna w ktćrej energia mechaniczna zamienia energie elektryczną. Jak i każde urządzenie, silnik elektryczny potszebuje sprawdzenia sprawności. Dla tego potrzebny jest tester. I tak, jak wybrać potrzebny tester biez „łamania” glowy.

Jeśli celem poszukiwania jest tester, wykonujący kontrole bezpieczeństwa i funkcjonalne silników, to liepiej wybierać modele z sekwencją automatyczną, naprzykład urządzenie do prób silników elektrycznych Z3/A, czyli urządzenie bez obciążenia Z3/NCP sterowane przez PC  - i te i drugie bez obciążenia. Pierwszy oraz drugi tester zastosowany jest dla prób silników wszystkich typów i mocy. Urządzenia stosują się dla prób standardowych, to znaczy dla sprawdzenia rezystencji izolacji, sprawności przewodu uziemienia, wytrzymałości dielektrycznej, prądu upływowego oraz V-A-W COSFI. Mają opcje autotesta.

Spośród skomputeryzowanych testerów silników wartymi uwagi są:

  • model Z4/NCP do kontroli silników bez obciążenia,
  • urządzenie P14/NCP.RT do kontroli silników na stole obrotowym,
  • P15/C do kontroli pod obciążeniem.

Tak dla silników średniej i malej mocy oraz produkcji średnich-dużych ilości lepiej stosować skomputeryzowane urząndzenie Z4/NCP, mianujące dla prób rezystancji izolacji, pomiary mocy, wytrzymałości dielektrycznej, kontroli kierunku obrotu i prędkości obrotowej oraz pomiar hałasu lub drgań.

Urządzenie P14/NCP.RT do kontroli silników na stole obrotowym ma możliwość automatycznego znakowania i załadunku i wyładunku pomocą manipulatora lub ręcznego oraz automatycznego sterowania kondensatorami rozruchowymi. Spośród prób standardowych, wykonywanych przez te urządzenie są także próby  prądu upływowego, testu udarowego, kierunku obrotu oraz płynności ruchu.

P15/C do kontroli pod obciążeniem lepej stosować do kontroli silnoków stałego prądu małej i śriedniej mocy oraz silnoków ze zmiannym prądem. Do charakterystyk podstawowych testeru należą  naprzemienne, podwójne stanowisko kontroli, kompletność i dokładność cyklu kontroli a także zastosowanie hamulców wykorzystujących prądy wirowe, sterowanych przez PC. P15/C. Stosuje się dla prób zabłokowanego wirnika, prób bez obciążenia oraz prób z momentem nominalnym, rezystancji omowej, mocy, prądu, cosfi i innych prób standardowych.

Jeszcze jednym bardziej skomplikowanym urządzeniem jest linia automatycznej kontroli silników P14/NCP-LA, stosująca przy kompletnej kontroli silników na linii montażowej, z ręcznym przemieszczaniem i regulacją przez operatora. Zastosowaniem tego modela testeru  są próby  silników prądu stałego oraz zmiennego, produkcji średnich-dużych ilości, motoreduktorów małej mocy. Do możliwych kontrolej wykonywanych przez te urządzenie należą kontrola sprawności przewodu uziemienia, kontrola rezystencji izolacji oraz rezystencji omowej, kontrola wytrzymałości dielektrycznej, kontrole kierunku obrotu i prędkości obrotowej.

Więc to oczywiście nie wszystkie modele testerów silników, jednak i tego dostatnie żeby zastanowić się na wyborze potrzebnego.